Thông báo mời chào giá khai thác nước giếng “Xin giấy phép khai thác nước giếng”
31.10.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu khai thác nước giếng “Xin giấy phép khai thác nước giếng”
Thông báo mời chào giá “Cải tạo cơ sở hạ tầng khu vực nhà xe làm văn phòng làm việc”
25.10.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công “Cải tạo cơ sở hạ tầng khu vực nhà xe làm văn phòng làm việc”
Thông báo mời chào giá “Máy đóng gói dầu (có xác hành) và máy đóng gói xốt sệt (có thịt)”
24.10.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy đóng gói dầu (có xác hành) và máy đóng gói xốt sệt (có thịt)”
Thông báo mời chào giá “Máy phay Shizouka 2 trục (máy đã qua sử dụng) và bộ phụ kiện đầu chia độ kèm theo”
24.10.2023
thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy phay Shizouka 2 trục (máy đã qua sử dụng) và bộ phụ kiện đầu chia độ kèm theo”
Thông báo mời chào giá “Bộ lưới đè dài 20 mét (gồm lưới, ty, xích) lắp đặt phòng hấp dây chuyền mì 6”
18.10.2023
thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công cung cấp “Bộ lưới đè dài 20 mét (gồm lưới, ty, xích) lắp đặt phòng hấp dây chuyền mì 6”
Thông báo mời chào giá 04 chảo nấu dầu bằng điện có tay khuấy tự động dung tích từ 200 - 215 lít
05.10.2023
Thông báo mời chào giá 04 chảo nấu dầu bằng điện có tay khuấy tự động dung tích từ 200 - 215 lít
Thông báo mời chào giá Gói thầu cung cấp "Ba máy in phun Date Hitachi Model: UX - D160W"
30.09.2023
Gói thầu cung cấp "Ba máy in phun Date Hitachi Model: UX - D160W"
Thông báo mời chào giá "Bồn lọc và hệ đường dẫn ống dẫn dầu lọc cho dây chuyền mì số 8"
26.09.2023
Thông báo mời chào giá "Bồn lọc và hệ đường dẫn ống dẫn dầu lọc cho dây chuyền mì số 8"
Thông báo mời chào giá Thông báo mời chào giá "May đồng phục, Bảo hộ lao động "
28.08.2023
Thông báo mời chào giá "May đồng phục, Bảo hộ lao động "