Colusa-Miliket đồng hành cùng Bưu Điện Việt Nam!!!

Ngày 11/7 vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Lượng Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket đã thành công ký kết hợp đồng với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Chi tiết >>>

TIN NỔI BẬT


TIN MỚI Xem tất cả >>>


CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Chi tiết >>

THÔNG TIN CÔNG BỐ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC