Kính gửi: Tổ chức, đơn vị uy tín có năng lực và kinh nghiệm thi công lắp đặt hệ thống thông gió nhà xưởng sản xuất.

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket mời các tổ chức, đơn vị uy tín có năng lực và kinh nghiệm tham gia xét chào giá gói thầu với nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt “Hệ thống ống thông gió và quạt hút nóng phân xưởng sản xuất mì”

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá cạnh tranh

- Giá gói thầu: 260,000,000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT)

- Nguồn vốn: vốn Công ty

- Nội dung hợp tác: Theo hợp đồng ký kết

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Địa điểm giao hàng: 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Công ty CP LTTP Colusa – Miliket.

Mọi thông tin chi tiết yêu cầu kỹ thuật xin liên hệ:

Phòng Đầu Tư – XDCB - Quản lý dự án (gặp Mr Nguyễn Anh Vũ Trưởng phòng Đầu Tư – XDCB – Quản lý dự án)

- Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM

- Điện thoại (84 28) 389 66 835 – 091 906 3683

Hồ sơ tham dự bao gồm:

+ Thư báo giá bằng tiền đồng Việt Nam

+ Hồ sơ pháp nhân liên quan kinh doanh có điều kiện, các hợp đồng với các bên mà đơn vị, đối tác đã thực hiện cung cấp....

Thời gian nhận hồ sơ trước 15h00 ngày 24 tháng 01 năm 2024 để công ty có cơ sở tổng hợp

Rất mong quý tổ chức, đơn vị tham dự.

Trân trọng kính chào!

- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt “Hệ thống ống thông gió và quạt hút nóng phân xưởng sản xuất mì” (vui lòng tải tại đây)