Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7/2017
16.08.2017
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7
Mẫu thay đổi thông tin
27.06.2017
- Mẫu thay đổi thông tin - Quy chế đăng ký chứng khoán
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5/2017
22.06.2017
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5
Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2017
01.06.2017
Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017
28.04.2017
- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016
05.05.2016
- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 - Đề Nghị Thanh Toán Cổ Tức - Giấy Ủy Quyền Nhận Cổ Tức - Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2016
17.04.2016
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2016 của Công ty Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET diễn ra ngày 26/04/2016
Mỳ tôm Miliket âm thầm tồn tại
26.10.2015
Colusa - Miliket từng là thương hiệu được xem là độc quyền trên thị trường vào những năm thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước... Hiện nay, thương hiệu này...
Sống kiểu Miliket
26.10.2015
Colusa - Miliket giữ gần như nguyên vẹn hình ảnh bao bì để khai thác thế mạnh ký ức, với hình ảnh 2 con tôm chụm đầu vào nhau, và bao giấy giản dị quen thuộ...