Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Liên hệ
 

 

Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Tel(84 28)389 66 835 - 3 8979 204 - Fax: (84 28) 3896 0013

Email: colusa@comifood.com

 
Bản đồ