Sự kiện - Tin tức
cong-bo-thong-tin
Công bố thông tin
Về - Thư mời và giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
thong-bao-bat-thuong
Thông báo bất thường
Về - Dời ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thưc hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ...
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM