Sự kiện - Tin tức
thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và mẫu giấy đề nghị chuyển khoản
tuyen-dung-25072018
Tuyển Dụng 25/07/2018
Công ty CP LTTP Colusa - Miliket tuyển dụng những vị trí sau:
bao-cao-quyet-toan-6-thang-dau-nam-2018
Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2018
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM