Sự kiện - Tin tức
thong-bao-ve-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-bang-hinh-thuc-truc-tuyen
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến
cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24082021
Công bố thông tin bất thường 24/08/2021
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đăng ký thay đôi lần thứ 6 (18/08/2021)
cong-bo-thong-tin-bat-thuong-30092021
Công bố thông tin bất thường 30/09/2021
- Điều lệ công ty - Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 30/09/2021 - Biên bản kiểm phiếu lấy...
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM