- Văn bản gia hạn thời gian họp Đại hội đông cổ đông năm 2020 của phòng Đăng Ký Kinh Doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM (vui lòng tải tại đây)