- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh thi công nhà xưởng sàng nguyên liệu và các máy móc sản xuất phụ trợ PX Nêm Dầu (diện tích 90m2) (vui lòng tải tại đây)