- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công Bộ khuôn chảo chiên 12 vắt sản xuất mì trọng lượng vắt trần từ 57 - 65 gram (vui lòng tải tại đây)