Kính gửi: Tổ chức, đơn vị uy tín có năng lực và kinh nghiệm thu mua Mì Vụn, phế phẩm

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket mời các tổ chức, đơn vị uy tín có năng lực và kinh nghiệm tham gia xét chào giá mua Mì Vụn, phế phẩm với nội dung như sau:

- Tên gói đấu thầu: Mì vụn 1, Mì Vụn 2, Mì bể, Mì Vụn 3, Mì Đất, Mì Sống, Mì Cháy, Hủ Tiếu Khô, Bún Phế Ướt, Bột Đất.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá cạnh tranh

- Bảng giá sàng hiện nay:

Tên mặt hàng

Mì vụn 1

Mì bể

Mì Vụn 2

Mì Vụn 3, Mì Đất, Mì Sống, Mì Cháy, Hủ Tiếu Khô, Bún Phế Ướt

 

Bột Đất

Đơn giá (kg)

9.000

9.000

5.000

5.000

1.000

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Công ty CP LTTP Colusa – Miliket.

- Địa điểm giao hàng: 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM.

Mọi thông tin chi tiết kỹ thuật xin liên hệ:

Phòng KDNĐ - gặp Mrs Ngô Sương

- Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM

- Điện thoại (84 28) 389 66 835 – 0989.401.675

Hồ sơ tham dự bao gồm:

+ Thư báo giá bằng tiền đồng Việt Nam

+ Hồ sơ năng lực, giấy tờ pháp nhân, giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện, các hợp đồng với các bên mà đơn vị, đối tác đã thực hiện....

Thời gian nhận hồ sơ trước: từ 15h00 ngày 01 tháng 12 năm 2023 để công ty có cơ sở tổng hợp

Rất mong quý tổ chức, đơn vị tham dự.

Trân trọng kính chào!

- Thông báo mời chào giá mời tham gia chào giá cạnh tranh chào mua Mì Vụn, phế phẩm (vui lòng tải tại đây)