Kính gửi: Tổ chức, đơn vị uy tín có năng lực và kinh nghiệm thu mua Các máy móc thiết bị

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket mời các tổ chức, đơn vị uy tín có năng lực và kinh nghiệm tham gia xét chào giá mua Các máy móc thiết bị với nội dung như sau:

- Tên gói đấu thầu: Các máy móc thiết bị

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Báo giá cạnh tranh

- Đính kèm danh mục sản phẩm đấu thầu.

- Giá sàng: 8.000 đồng/kg.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Công ty CP LTTP Colusa – Miliket.

- Địa điểm giao hàng: 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM.

Mọi thông tin chi tiết kỹ thuật xin liên hệ:

Phòng KDNĐ - gặp Mrs Ngô Sương

- Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM

- Điện thoại (84 28) 389 66 835 – 0989.401.675

Hồ sơ tham dự bao gồm:

+ Thư báo giá bằng tiền đồng Việt Nam

+ Hồ sơ năng lực, giấy tờ pháp nhân, giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện, các hợp đồng với các bên mà đơn vị, đối tác đã thực hiện....

Thời gian nhận hồ sơ trước: từ 15h00 ngày 08 tháng 12 năm 2023 để công ty có cơ sở tổng hợp

Rất mong quý tổ chức, đơn vị tham dự.

Trân trọng kính chào!

- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh chào mua các máy móc thiết bị  (vui lòng tải tại đây)