- Thông báo mời chào giá Gia công cung cấp "Bồn lọc và hệ đường dẫn ống dẫn dầu lọc cho dây chuyền mì số 8 (vui lòng tải tại đây)

 

 

 

______________________________________________