- Thông báo mời Tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm "Xe tải Suzuki Blind Van tải trọng 580kg" (vui lòng tải tại đây)

 

 

________________________________________