- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 (Vui lòng xem tại đây) 

- Báo cáo kết quả Hoạt động Sản Xuất Kinh Doanh Quí 1/2017 (Vui lòng xem tại đây)