Bản công bố thông tin sản phẩm mới 2024:

- Mì ký (vui lòng tải tài liệu)

- Mì trộn phô mai Hàn Quốc vị cay (vui lòng tải tại đây)

- Hủ tiếu trộn rong biển (vui lòng tải tại đây)

- Mì hiệu hai tôm hương vị Hải Sản (vui lòng tải tại đây)

- Phở hương vị Gà (vui lòng tải tại đây)

- Phở hương vị Bò (vui lòng tải tại đây)

- Mì Hương Vị Cà ri xanh (vui lòng tải tại đây)

- Mì Chay rong biển (vui lòng tải tại đây)

- Mì Trộn rong biển (vui lòng tải tại đây)

- Phở Khô Sài Gòn (vui lòng tải tại đây)

- Hủ Tiếu Khô Sài Gòn (vui lòng tải tại đây)

- Bún Khô Sài Gòn (vui lòng tải tại đây)

- Mì ăn liền Satế (vui lòng tải tại đây)

- Mì Ký có gia vị (vui lòng tải tại đây)

- Mì hiệu hai tôm hương vị Satế (vui lòng tải tại đây)

- Mì hiệu hai tôm hương vị Tôm chua cay (vui lòng tải tại đây)

- Phở chay (vui lòng tải tại đây)

- Nước Khoáng thiên nhiên đóng chai không ga Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

Bản công bố thông tin sản phẩm mới 2023:

- Bột Canh (vui lòng tải tại đây)

- Mì Rong Biển (vui lòng tải tại đây)

- Mì Trộn Kiểu Thái ( (vui lòng tải tại đây)

- Mì Trộn Hương Vị Spaghetti (vui lòng tải tại đây)

- Mì Hương Vị Gà (vui lòng tải tại đây)

- Mì Cà Ri (vui lòng tải tại đây)

- Mì Trộn Hương Vị Cà Ri (vui lòng tải tại đây)

- Mì Hương Vị Tomyum (vui lòng tải tại đây)

- Mì Trộn Hương Vị Thịt Heo Nhật Bản (vui lòng tải tại đây)

- Phở Trộn Kiểu Thái (vui lòng tải tại đây)

- Mì Trộn Kiểu Nướng Nhật Bản (vui lòng tải tại đây)

- Phở Sài Gòn Hương Vị Bò (vui lòng tải tại đây)

- Phở Sài Gòn Hương Vị Gà (vui lòng tải tại đây)

- Tương ớt Sapa 175g (vui lòng tải tại đây)

Bản công bố thông tin sản phẩm mới:

- Mì hỗn hợp (vui lòng tải tại đây)

- Phôi cháo (vui lòng tải tại đây)

- Mì trứng cao cấp Miliket (vui lòng tải tại đây)

- Phở khô (không ăn liền) (vui lòng tải tại đây)

- Mì ăn liền hiệu Miliket (vui lòng tải tại đây)

- Phở khô 500g (không ăn liền) (vui lòng tải tại đây)

- Mì hương vị lẩu thái tôm (vui lòng tải tại đây)

- Mi ky HQ (vui lòng tải tại đây)

- Mì hương vị tôm (vui lòng tải tại đây)

- Mì ăn liền Satế (vui lòng tải tại đây)

- Mi hương vị tôm hiệu bốn tôm (vui lòng tải tại đây)

- Mì Miliket hương vị tôm chua cay (vui lòng tải tại đây)

- Mì hai tôm không gia vị (vui lòng tải tại đây)

- Mì chay rong biển (vui lòng tải tại đây)

- Mì hai tôm hương vị hải sản (vui lòng tải tại đây)

- Mì hai tôm hương vị Satế (vui lòng tải tại đây)

- Mì hai tôm hương vị tôm chua cay (vui lòng tải tại đây)

- Mì trứng không chiên Miliket (vui lòng tải tại đây)

- Mì ký có gia vị (vui lòng tải tại đây)

- Mỳ ký (vui lòng tải tại đây)

__________________________________________

Bản công bố thông tin sản phẩm đã công bố:

- Bột canh (vui lòng xem tại đây)

- Cháo hương nấm (50g) (vui lòng xem tại đây)

- Cháo hương thịt bầm (50g) (vui lòng xem tại đây)

- Cháo yến rong biển (vui lòng xem tại đây)

- Cháo yến thịt bầm (vui lòng xem tại đây)

- Hủ tiếu chay (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Hủ tiếu nam vang (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị lẩu thái tôm (Colusa) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ăn liền dùng trong món lẩu, món xào (có gia vị) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ăn liền hiệu Miliket (60g, 65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ăn liền hiệu Miliket (60g, 65g, 70g, 75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ăn liền hiệu Miliket (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ăn liền Satế (65g, 75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ăn liền Satế (750g/túi) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chay (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chay (70g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chay (80g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chay hương vị nấm (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chay rong biển (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chay rong biển (75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chua cay (60g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì chua cay (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hiệu hai tôm hương vị hải sản (75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hiệu hai tôm hương vị Satế (75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hiệu hai tôm hương vị tôm chua cay (75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương thịt heo (70g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị bò cay Hàn Quốc (100g x 10 gói) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị bò Milione (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị gà (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị gà cao cấp (80g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị kim chi Hàn Quốc (100g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị lẩu Thái tôm (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị tôm (60g, 65g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị tôm gà (65g, 80g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị tôm hiệu bốn tôm (60g, 80g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì hương vị tôm Satế (80g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ký (800g - 1kg) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ký có gia vị (800g - 1kg) (vui lòng xem tại đây)

- Mì ký (vui lòng xem tại đây)

- Mì thập cẩm Việt Nam (70g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì tôm (75g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì trộn hương vị hải sản Hàn Quốc (vui lòng xem tại đây)

- Mì trứng cao cấp Miliket (vui lòng xem tại đây)

- Mì trứng không chiên có gói sốt đặc biệt Miliket (70g) (vui lòng xem tại đây)

- Mì trứng không chiên Miliket (vui lòng xem tại đây)

- Mì xào (85g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở chay (60g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở hương vị bò (60g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở hương vị bò (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở hương vị gà (60g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở hương vị gà (65g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở khô (không ăn liền) (vui lòng xem tại đây)

- Phở khô (250g) (vui lòng xem tại đây)

- Phở khô (500g) (vui lòng xem tại đây)

- Phôi cháo (vui lòng xem tại đây)

 

 

___________________________________________________