Thông báo mời chào giá "Khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên công ty Colusa - Miliket"
19.08.2023
Thông báo mời chào giá "Khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên công ty Colusa - Miliket"
Tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm "Xe tải Suzuki Blind Van tải trọng 580kg"
19.08.2023
- Tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm "Xe tải Suzuki Blind Van tải trọng 580kg"
Thông báo mời chào giá "Gia công bộ khuôn chén chảo chiên mì 12 vắt"
09.08.2023
Thông báo mời chào giá "Gia công bộ khuôn chén chảo chiên mì 12 vắt"
Thông báo mời chào giá "Hệ thống làm lạnh phòng ủ bánh dây chuyền phở"
05.08.2023
Thông báo mời chào giá "Hệ thống làm lạnh phòng ủ bánh dây chuyền phở"
Thông báo mời cháo giá "Cung cấp và Phát triển "Hệ thống Quản Trị SAP Business One"
17.07.2023
Thông báo mời cháo giá "Cung cấp và Phát triển "Hệ thống Quản Trị SAP Business One"
Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023
09.07.2023
Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PLASMA
05.07.2023
COLUSA - MILIKET tự hào tiên phong ứng dụng thành công CÔNG NGHỆ PLASMA vào quy trình sản xuất sản phẩm