Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
22.04.2024
Gồm: - chương trình Đại hội - Các quy chế làm việc - Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Các báo cáo và tờ trình
Báo cáo thường niên 2023
18.04.2024
Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cải tạo Khuôn chén chảo chiên mì trọng lượng 85 gram số lượng 160 dãy khuôn 12 vắt
18.04.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cải tạo Khuôn chén chảo chiên mì trọng lượng 85 gram số lượng 160 dãy khuôn 12 vắt
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Máy nén khí trục vít không dầu 100HP máy đã qua sử dụng và máy sấy khí nén mới 100%
18.04.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Máy nén khí trục vít không dầu 100HP máy đã qua sử dụng và máy sấy khí nén mới 100%
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp 07 băng tải lưới sấy lá sử dụng trong dây chuyền sản xuất phở và hủ tiếu
18.04.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp 07 băng tải lưới sấy lá sử dụng trong dây chuyền sản xuất phở và hủ tiếu
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
04.04.2024
Colusa - Miliket gởi đến quý cổ đông lời mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 2023
29.03.2024
Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công mái che cầu vòm thép
19.03.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công mái che cầu vòm thép