Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tuyển dụng

Tuyển Dụng 02/04/2018

Công ty CP LTTP Colusa - Miliket tuyển dụng những vị trí sau:

Xem thêm
 

Tuyển Dụng 25/07/2018

Công ty CP LTTP Colusa - Miliket tuyển dụng những vị trí sau:

Xem thêm

Tuyển Dụng 03/05/2019

- Công ty Colusa - Miliket tuyển dụng những vị trí sau

Xem thêm