Video

01
Miliket - Sự Trở Lại Của "Huyền Thoại Mì Tôm"

Địa điểm: Miliket - Sự Trở Lại Của "Huyền Thoại Mì Tôm"

Chi tiết
01
Miliket - Sự Trở Lại Của Huyền Thoại Mì Tôm

Địa điểm: The Return Of The Legend Of Instant Noodles

Chi tiết
01
TEMPEST “XÌ XỤP” THỬ MÌ COLUSA - MILIKET, HANBIN KHOE SKILL REVIEW SONG NGỮ VIỆT - HÀN

Địa điểm: "TEMPEST's Crispy Adventure Trying Colusa - Miliket Noodles, Hanbin Showcases Bilingual Skill Review

Chi tiết