Thông báo mời chào giá “Bộ lưới đè dài 20 mét (gồm lưới, ty, xích) lắp đặt phòng hấp dây chuyền mì 6”
18.10.2023
thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công cung cấp “Bộ lưới đè dài 20 mét (gồm lưới, ty, xích) lắp đặt phòng hấp dây chuyền mì 6”
Thông báo mời chào giá 04 chảo nấu dầu bằng điện có tay khuấy tự động dung tích từ 200 - 215 lít
05.10.2023
Thông báo mời chào giá 04 chảo nấu dầu bằng điện có tay khuấy tự động dung tích từ 200 - 215 lít
Thông báo mời chào giá Gói thầu cung cấp "Ba máy in phun Date Hitachi Model: UX - D160W"
30.09.2023
Gói thầu cung cấp "Ba máy in phun Date Hitachi Model: UX - D160W"
Thông báo mời chào giá "Bồn lọc và hệ đường dẫn ống dẫn dầu lọc cho dây chuyền mì số 8"
26.09.2023
Thông báo mời chào giá "Bồn lọc và hệ đường dẫn ống dẫn dầu lọc cho dây chuyền mì số 8"
Thông báo mời chào giá Thông báo mời chào giá "May đồng phục, Bảo hộ lao động "
28.08.2023
Thông báo mời chào giá "May đồng phục, Bảo hộ lao động "
Thông báo mời chào giá "Khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên công ty Colusa - Miliket"
19.08.2023
Thông báo mời chào giá "Khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên công ty Colusa - Miliket"
Tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm "Xe tải Suzuki Blind Van tải trọng 580kg"
19.08.2023
- Tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm "Xe tải Suzuki Blind Van tải trọng 580kg"
Thông báo mời chào giá "Gia công bộ khuôn chén chảo chiên mì 12 vắt"
09.08.2023
Thông báo mời chào giá "Gia công bộ khuôn chén chảo chiên mì 12 vắt"