Thông báo mời chào giá “Bộ lưới hấp dài 60 mét (gồm lưới, ty, xích) lắp đặt phòng hấp dây chuyền mì 6”
05.12.2023
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công cung cấp “Bộ lưới hấp dài 60 mét (gồm lưới, ty, xích) lắp đặt phòng hấp dây chuyền mì 6”
Thông báo mời chào giá “Mua sắm xe ô tô Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu cao cấp”
01.12.2023
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Mua sắm xe ô tô Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu cao cấp”
Thông báo mời chào giá Lắp dựng mái che khu vực đường nội bộ
30.11.2023
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công “Lắp dựng mái che khu vực đường nội bộ (diện tích 10x56 = 560 m2)”
Thông báo mời chào giá mời tham gia chào giá cạnh tranh chào mua Mì Vụn, phế phẩm
29.11.2023
Thông báo mời chào giá mời tham gia chào giá cạnh tranh chào mua Mì Vụn, phế phẩm
Thông báo mời chào giá “Thi công phòng làm việc bộ phận kỹ thuật Nhà Máy Sản Xuất”
17.11.2023
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu sửa chữa cơ sở hạ tầng “Thi công phòng làm việc bộ phận kỹ thuật Nhà Máy Sản Xuất”
Thông báo mời chào giá khai thác nước giếng “Xin giấy phép khai thác nước giếng”
31.10.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu khai thác nước giếng “Xin giấy phép khai thác nước giếng”
Thông báo mời chào giá “Cải tạo cơ sở hạ tầng khu vực nhà xe làm văn phòng làm việc”
25.10.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công “Cải tạo cơ sở hạ tầng khu vực nhà xe làm văn phòng làm việc”
Thông báo mời chào giá “Máy đóng gói dầu (có xác hành) và máy đóng gói xốt sệt (có thịt)”
24.10.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy đóng gói dầu (có xác hành) và máy đóng gói xốt sệt (có thịt)”
Thông báo mời chào giá “Máy phay Shizouka 2 trục (máy đã qua sử dụng) và bộ phụ kiện đầu chia độ kèm theo”
24.10.2023
thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy phay Shizouka 2 trục (máy đã qua sử dụng) và bộ phụ kiện đầu chia độ kèm theo”