Thông báo mời chào giá “cung cấp lắp đặt khung kệ nhiều tầng lưu trữ hàng hóa kho thành phẩm và kho hương liệu, bao bì”
26.02.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu “cung cấp lắp đặt khung kệ nhiều tầng lưu trữ hàng hóa kho thành phẩm và kho hương liệu, bao bì”
Thông báo mời chào giá “Máy đóng màng co ly và tô + buồng nhiệt màng co”
21.02.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy đóng màng co ly và tô + buồng nhiệt màng co”
Thông báo mời chào giá “Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh nam và bếp nấu văn phòng”
28.01.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công “Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh nam và bếp nấu văn phòng”
Thông báo mời chào giá “Hệ thống máy sấy vắt phở, hủ tiếu, miến công suất 1200kg/ca 8h)”
28.01.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Hệ thống máy sấy vắt phở, hủ tiếu, miến công suất 1200kg/ca 8h)”
Thông báo mời chào giá “Bảng hiệu quảng cáo khu vực cửa hàng giới thiệu sản phẩm Công ty CP LTTP Colusa - Miliket)”
20.01.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công “Bảng hiệu quảng cáo khu vực cửa hàng giới thiệu sản phẩm Công ty CP LTTP Colusa - Miliket)”
Thông báo mời chào giá “Hệ thống ống thông gió và quạt hút nóng phân xưởng sản xuất mì”
19.01.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt “Hệ thống ống thông gió và quạt hút nóng phân xưởng sản xuất mì”
Thông báo mời chào giá “Máy nén khí Kobelco trục vít không dầu công suất 100HP (máy đã qua sử dụng)”
12.01.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy nén khí Kobelco trục vít không dầu công suất 100HP (máy đã qua sử dụng)”
Thông báo mời chào giá “Lắp dựng mái che khu vực đường nội bộ (diện tích 92mx8,4m = 772,8 m2)”
23.12.2023
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công “Lắp dựng mái che khu vực đường nội bộ (diện tích 92mx8,4m = 772,8 m2)”
Thông báo mời chào giá “Máy trộn nêm sản lượng 200kg/mẻ”
23.12.2023
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp “Máy trộn nêm sản lượng 200kg/mẻ”