Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh chào mua mì vụn phế phẩm
26.06.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh chào mua mì vụn phế phẩm
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh thi công nhà xưởng
28.05.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh thi công nhà xưởng sàng nguyên liệu và các máy móc sản xuất phụ trợ PX Nêm Dầu diện tích 90m2
Thư mời tham gia chỉ định gói thầu cung cấp Máy hút màng co
28.05.2024
Thư mời tham gia chỉ định gói thầu cung cấp Máy hút màng co M7 PVC - POF 400 x 200 x 1.500 mm
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công Bộ khuôn chảo chiên
28.05.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu gia công Bộ khuôn chảo chiên 12 vắt sản xuất mì trọng lượng vắt trần từ 57 - 65 gram
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cải tạo Khuôn chén chảo chiên mì trọng lượng 85 gram số lượng 160 dãy khuôn 12 vắt
18.04.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cải tạo Khuôn chén chảo chiên mì trọng lượng 85 gram số lượng 160 dãy khuôn 12 vắt
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Máy nén khí trục vít không dầu 100HP máy đã qua sử dụng và máy sấy khí nén mới 100%
18.04.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Máy nén khí trục vít không dầu 100HP máy đã qua sử dụng và máy sấy khí nén mới 100%
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp 07 băng tải lưới sấy lá sử dụng trong dây chuyền sản xuất phở và hủ tiếu
18.04.2024
Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp 07 băng tải lưới sấy lá sử dụng trong dây chuyền sản xuất phở và hủ tiếu
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công mái che cầu vòm thép
19.03.2024
- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu thi công mái che cầu vòm thép
Thông báo mời chào giá “Hệ thống làm mát phòng ủ bánh dây chuyền hủ tiếu”
11.03.2024
“Hệ thống làm mát phòng ủ bánh dây chuyền hủ tiếu”