select * from #_products where display=1 and name_url='nuoc-khoang-colusa-miliket'

Nước Khoáng Colusa - miliket

Nước Khoáng Colusa - miliket
  • Trọng lượng: 300 ml - 500 ml
  • Số lượng: 24
Mô tả ngắn

Nước Khoáng Colusa - Miliket Thiên Nhiên Không Ga

Sản phẩm mô tả
Thông tin sản phẩm

Nước Khoáng Colusa - Miliket Thiên Nhiên Không Ga

Hai Khối Lượng: 

Chai Nhỏ: 300 ml

Chai Lớn: 500 ml

Liên hệ để chúng tôi tư vấn cho bạn ngay bây giờ