Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017