Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Cổ Đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Xem thêm
 

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Xem thêm

Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

- Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

Xem thêm
 
 

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Xem thêm
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Colusa - Miliket thông báo ngày đăng ký cuối quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Xem thêm
 

Thư mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên 2018

- Công ty CP LTTP Colusa - Miliket kính gởi quý cổ đông "Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018"

Xem thêm

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018 của Công ty Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET diễn ra ngày 27/04/2018

Xem thêm