Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Miền Bắc

Kho Trung Chuyển tại Hà Nội

Địa chỉ: 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Điện Thoại: (024) 38 271 985 Email: colusa@comifood.com

Xem thêm