Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tin Tức

Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6-2019

-Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6-2019

Xem thêm

Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7-2019

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7-2019

Xem thêm
 

Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8-2019

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8-2019

Xem thêm

Sống kiểu Miliket

Colusa - Miliket giữ gần như nguyên vẹn hình ảnh bao bì để khai thác thế mạnh ký ức, với hình ảnh 2 con tôm chụm đầu vào nhau, và bao giấy giản dị quen thuộ...

Xem thêm
 

Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5

Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5

Xem thêm