Sự kiện - Tin tức
phieu-lay-y-kien-co-dong
Phiều lấy ý kiến Cổ Đông
- Thông qua dự thảo bổ sung điều lệ - Thông qua quy chế HĐQT
cong-bo-thong-tin
Công bố thông tin
- Xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty
cong-bo-thong-tin-bat-thuong-24082021
Công bố thông tin bất thường 24/08/2021
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đăng ký thay đôi lần thứ 6 (18/08/2021)
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM