Sự kiện - Tin tức
cong-bo-thong-tin-bat-thuong-ngay-08072023
Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023
Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023
san-pham-ung-dung-cong-nghe-plasma
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PLASMA
COLUSA - MILIKET tự hào tiên phong ứng dụng thành công CÔNG NGHỆ PLASMA vào quy trình sản xuất sản phẩm
Hình ảnh - Công ty
Video - Clips
Colusa - Miliket